Zespół

Zespół Rektorski ds. Innowacyjnych Form Kształcenia został powołany decyzją nr 169/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 15 września 2016 r. W skład zespołu wchodzi dziesięć osób z różnych jednostek Politechniki Warszawskiej.