Kreatywny Semestr Projektowy

   

   

Materiał ma charakter archiwalny. Obecne edycje tego programu dydaktycznego opisywane są na stronach www.wdf.pw.edu.pl

 

 

 

Program KSP (Kreatywny Semestr Projektowy) to dodatkowe semestralne zajęcia projektowe realizowane na poziomie centralnym Politechniki Warszawskiej. Podczas tych zajęć studenci I, II stopnia z różnych wydziałów PW realizują w grupach otwarte zadania projektowe. Do realizacji projektów wykorzystywana jest metodyka PBL (Problem Based Learning) oraz DT (Design Thinking). Tematy projektów pochodzą zwykle od podmiotów zewnętrznych, w tym partnerów biznesowych i samorządowych. Zajęcia te  pozwalają studentom na nabycie cech wymaganych dziś przez pracodawców – umiejętności pracy w zespole, kreatywności, odwagi, uczciwości, nieschematycznego myślenia, przy jednoczesnym pogłębianiu wiedzy merytorycznej i rozwijaniu umiejętności analitycznych.

 

 

 

 

 

Materiał ma charakter archiwalny. Obecne edycje tego programu dydaktycznego opisywane są na stronach www.wdf.pw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Projekt KSP realizowany jest w 7-8 osobowych zespołach złożonych ze studentów różnych specjalności i wydziałów. Praca każdego zespołu monitorowana jest przez mentora, którym jest nauczyciel akademicki. Realizowany projekt obejmuje zazwyczaj fazy: planowania, research’u, tworzenia konceptu, podejmowania decyzji, komputerowego wspomagania projektowania i rozwoju. Kolejne fazy projektu prototypowania, montażu i testowania są silnie związane z praktycznym doświadczeniem w uczeniu się. Działania będą odbywać się przy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, tym samym wpisując się w tzw. trzecią misję uczelni i są elementami długofalowej strategii uczelni wsparcia studentów w nabywaniu odpowiednich kompetencji.

Zasady realizacji zajęć:

 • przeznaczony dla studentów I i II stopnia z dwóch ostatnich lat,
 • kryterium wyboru kandydatów - na podstawie wypełnionego formularza www,
 • uczestników przedmiotu podzielimy na kilkuosobowe zespoły,
 • każdy zespół dostanie ciekawe, interdyscyplinarne zagadnienie, z którym będzie musiał się zmierzyć,
  • część zagadnień pochodzi z przemysłu, są to rzeczywiste problemy z którymi borykają się firmy partnerskie,
  • inne pochodzą od jednostek administracyjnych, macie szansę rozwiązać rzeczywisty problem również społeczny,
 • każdy zespół będzie pod opieką jednego z nas - tzw. supervisora.

Przeczytaj więcej o zasadach rekrutacji.

KSP to:

 • przedmiot dla każdego studenta PW, niezależnie na jakim kierunku czy wydziale studiujesz,
 • wspaniała, interdyscyplinarna przygoda podczas której poznasz ludzi z innych wydziałów,
 • okazja do stworzenia unikalnego projektu, którego temat pochodzi m.in. od takich firm jak PSE, Orlen, Wilson & Brown, Saule Technologies, Siemens lub jednostek samorządowych i fundacji,
 • źródło inspiracji dzięki innowacyjnym metodom kształcenia: Problem Based Learning, Design Thinking, zgodnie z którymi prowadzimy przedmiot,
 • KSP za zgodą władz Wydziału PW może być uznany zamiast innego przedmiotu obieralnego, a nagrodzony jako 4 punkty ECTS za semestr ciężkiej, ale satysfakcjonującej pracy. 

Harmonogram realizacji projektu KSP (siódma edycja)

Termin Zadanie
do 25.10.2018 r. Rekrutacja studentów
25.10.2018 r. KSP Kick off (wdrożenie studentów w metodykę Problem Based Learning i Design Thinking). Podział studentów na zespoły projektowe i ew. spotkanie z przedstawicielami firm.
... i kolejne czwartki do końca projektu Kolejne Large Group Meetings (spotkania wszystkich zespołów studenckich – praca w grupach)
Do ustalenia z opiekunami (wtorki) Small Group Meetings (indywidualne spotkania grup projektowych z opiekunem)
13.12.2018 r. Ocena połówkowa z udziałem gości (prezentacje częściowych wyników projektów)
20.01.2019 r. Przekazanie raportów opiekunom
24.01.2019 r. Ocena końcowa (Gala Finałowa, prezentacja grup, przekazanie raportów firmom)

Co zyskuje uczestnik? - podniesienie kompetencji w zakresach:

 • pracy grupowej nad złożonym, rzeczywistym projektem zaproponowanym przez partnera biznesowego lub samorządowego,
 • właściwej identyfikacji złożonego problemu,
 • współpracy w środowisku multidyscyplinarnym,
 • zarządzania multidyscyplinarnym zespołem.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat umiejętności i kompetencji zdobytych w ramach zajęć. 

Dokumenty:

logotyp-eu-nerw
Certyfikat KSP - INFOX

Zajęcia KSP są częścią zadania 33 "Kreatywny Semestr Projektowy" realizowanego w ramach programu NERW (Nauka Edukacja Rozwój Współpraca). www.nerw.pw.edu.pl

KSP
 • Currently 0 out of 5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast) disabled.

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in or create a user account to rate this page.