Cele INFOX

Nasze cele to:

  • opracowanie metodyki i pilotażowe wdrożenie, na wybranych wydziałach, innowacyjnych form kształcenia
  • merytoryczne wsparcie osób przygotowujących wnioski grantowe w zakresie innowacynych form kształcenia
  • przygotowanie projektów dokumentów i rozwiązań organizacyjnych koniecznych do wprowadzenia w PW innowacyjnych form kształcenia
  • przygotowanie zasad realizacji współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach innowacyjnych form zajęć ze studentami